• יו"ר: ד"ר ריבה טאומן
  • וועד: ד"ר אולג שומייקו, ד"ר אייל רוזנצווייג, ד"ר אריה אוקסנברג
  • מנכ"ל: פרופ' אשר טל
  • מרכז וועד: ד"ר משה לאודון
מחקרים

שימוש חריף וכרוני באלכוהול והשפעתו על מבנה השינה במתבגרים

שתייה כבדה במתבגרים ומתבגרות הראתה שינויים הדומים לשינויים במבנה השינה הנראים בקרב מבוגרים עם תלות רבת שנים באלכוהול

צריכה של כמויות אלכוהול גדולות לפני השינה נפוצה בקרב מתבגרים וגורמת לשינויים אופיינים במבנה השינה וכן הפרעות בשינה. תלות רבת שנים באלכוהול קשורה בהפרעות קבועות בשינה, ירידה ב-Slow Wave Sleepי(SWS) ושינוי במבנה שנת ה-REM. המחקר הנוכחי בדק את ההשפעות של צריכת אלכוהול לפני השינה, קיום יחסי מין וצריכה תכופה של אלכוהול על דפוסי השינה של בני 18-21.

47 מתבגרים גויסו למחקר – מתוכם 10 זכרים עם הרגלי שתייה קלים (Light Drinking – LD) (גיל ממוצע 0.8 ± 20.0 שנים; שתו 10.1 ± 14.25 משקאות בחודש הקודם (10 גרם של EtOH) ו-13 נשים שהוגדרו כ-LD (גיל ממוצע 1.1 ± 19.38 שנים; שתו 8.0 ± 12.25 משקאות בחודש הקודם); 11 גברים שהוגדרו כשתיינים כבדים (Heavy Drinking – HD) (גיל ממוצע 0.7 ± 20.01; שתו 78.8 ± 133.44 משקאות בחודש הקודם) ו-13 נשים שהוגדרו כשתייניות כבדות (גיל ממוצע 0.9 ± 19.15; שתו 25.6 ± 81.91 משקאות בחודש הקודם).

המשתתפים עברו הערכה מעבדתית על ידי Polysomnography בשני מצבים – צריכה טרום שנתית של אלכוהול (ריכוז אלכוהול בדם בזמן כיבוי אורות % 0.016 ± 0.076%) או של משקה אינבו (0.0% ריכוז אלכוהול בדם). כל הנבדקים התנזרו מאלכוהול ב-48 השעות שטרם הבדיקה. רישום של המידע מזמן השינה התבצע לאורך כל הלילה. הקבוצות לא נבדלו בגיל, BMI, מין או גיל תחילת צריכת האלכוהול (p>0.05), אך בהתאם למבנה המחקר, משתתפים שהוגדרו כ-HD צרכו יותר משקאות בחודש שקדם למחקר (p<0.001).

תוצאות המחקר הראו שבקרב משתתפים שהוגדרו כ-HD, עבר פחות זמן עד לתחילת שנת ה-REMי(shorter REM onset latency) לעומת LD, ללא קשר למין (p=0.022). נשים שהוגדרו כ-HD חוו יותר שינה בשלב 2 (p<0.001) ושנת SWSי(p<0.029) בהשוואה לנשים שהוגדרו כ-LD. בקרב כל המשתתפים שצרכו אלכוהול, כמות שנת ה-REM הייתה פחותה (p<0.001) וכמות השינה בשלב 1 הייתה מוארכת (p<0.034). בקרב כל המשתתפים, מספר מקרי ההתעוררות לאחר ההרדמות הייתה גדולה יותר (p<0.001) ויעילות השינה הייתה פחותה (p=0.009). נרשמו יותר התעוררויות לשעה בעקבות צריכה של אלכוהול (p=0.028). בניתוח הנתונים נראו יחסי גומלין בין צריכת אלכוהול, שימוש תכוף באלכוהול וקיום יחסי מין שמתוכם עלה כי צריכת אלכוהול טרם השינה הגדילה את כמות שנת ה-SWS בגברים שהוגדרו כ-HDי(p=0.001).

למרות שלמתבגרים היסטוריה קצרה יותר של תלות באלכוהול, שתייה כבדה במתבגרים ומתבגרות הראתה שינויים דומים לאלו הנראים במבנה של בוגרים עם תלות רבת שנים באלכוהול. נראה כי צריכה חריפה של אלכוהול משפיעה באופן שונה על מבנה השינה כתלות במין והשימוש הרגיל באלכוהול – דבר שיכול לשקף שינויים פיזיולוגיים במח ומערכות השינה.

מקור: 

Gourlay C. et al (2018). Journal of Sleep Research Volume 27, Issue S2;

 

 

 

 

נושאים קשורים:  מחקרים,  צריכת אלכוהול,  מתבגרים,  מבנה שינה,  הקצאה אקראית
תגובות