• יו"ר: ד"ר ריבה טאומן
  • וועד: ד"ר אולג שומייקו, ד"ר אייל רוזנצווייג, ד"ר אריה אוקסנברג
  • מנכ"ל: פרופ' אשר טל
  • מרכז וועד: ד"ר משה לאודון
מחקרים

שימוש בתרופות מעוררות כטיפול יחיד או משולב בהפרעות יתר-שינה

ביתר שינה ממקור מרכזי, טיפול משולב הדגים שיפור קליני עם הפחתה בתופעות הלוואי לעומת טיפול בתרופה בודדת

כדור שינה (אילוסטרציה)
כדור שינה (אילוסטרציה)

היעילות ותופעות הלוואי של הטיפולים בישנוניות במהלך היום כחלק מיתר-שינה ממקור מרכזי מבוססים בעיקר על מחקרים אקראיים עם קבוצת ביקורת. יש מעט מידע בנוגע לדרך טיפול משולבת.

המטרה של מחקר זה הייתה לבחון את היעילות וההארעות של תופעות לוואי הקשורות בטיפול התרופתי בשימוש קליני מתמשך. חולים בוגרים שאובחנו ביתר-שינה ממקור מרכזי במהלך 54 חודשי מעקב במרכז שלישוני להפרעות שינה זוהו באופן רטרוספקטיבי. תופעות הלוואי תועדו בכל אחד מביקורי המעקב.

סך כולל של 126 מטופלים, עם 3,275 חודשי-מטופל תחת מעקב עם חשיפה לטיפול תרופתי סווגו לנרקולפסיה מסוג 1 (70 מטופלים), נרקולפסיה מסוג 2 (47 מטופלים) ויתר-שינה אידיופתי (9 מטופלים). Modafinil הייתה התרופה הנפוצה כקו ראשון בטיפול ביחיד (93%) וכחלק מטיפול משולב (70%).

בטיפול בתרופה יחידה, 39% מהמטופלים הדגימו תגובה מלאה לטיפול, 25% תגובה חלקית ו-36% תגובה לא טובה. טיפול משולב שיפר את תסמיני הישנוניות במהלך היום ב-55% מהמטופלים עם שנשארו עם תסמינים לאחר הטיפול בתרופה יחידה. 60% מהמטופלים דיווחו על תופעות לוואי ו-30% דיווחו על תופעות לוואי שהגבילו את ההיענות לטיפול. לתרופות השונות הייתה פרופיל תופעות לוואי דומה (P=0.363), ותופעות לוואי אלו תאמו למדווח בספרות. 27% מהמטופלים קיבלו טיפול משולב ודיווחו על פחות תופעות לוואי בהשוואה לטיפול בתרופה בודדת (29.4% לעומת 60%, P=0.001).

לסיכום, נראה שטיפול בתרופה בודדת השיג שיפור קליני ברוב המטופלים עם יתר-שינה ממקור מרכזי, אך לטיפול זה נלוו תופעות לוואי משמעותיות. טיפול משולב נראה כחלופה יעילה ובטוחה במטופלים שלא השיגו שיפור קליני בעקבות הטיפול הראשוני.

מקור: 

Thakrar C. et al (2018). Journal of Sleep Research Volume 27, Issue 4;

 

 

 

 

נושאים קשורים:  מחקרים,  יתר שינה,  סטימולנטים
תגובות