• יו"ר: ד"ר ריבה טאומן
  • וועד: ד"ר אולג שומייקו, ד"ר אייל רוזנצווייג, ד"ר אריה אוקסנברג
  • מנכ"ל: פרופ' אשר טל
  • מרכז וועד: ד"ר משה לאודון
נדודי שינה

שימוש בקנאבינואידים לטיפול בנדודי שינה

מטא-אנליזה זו בחנה את השימוש בקנאבינואידים לטיפול בנדודי שינה ולא הצליחה לקבל מסקנה חד משמעית על יעילות הטיפול, עקב איכות ירודה של מחקרים קיימים בספרות הרפואית

31.01.2021, 17:41

נדודי שינה קשורים לתחלואה נרחבת, מוגבלות ולהשפעה על איכות החיים. למרות ההתקדמות בטיפול התרופתי והפסיכותרפי, היא נותרה נטל משמעותי על החברה. בזמן האחרון קנאבינואידים מקבלים הכרה כתרופות לטיפול בנדודי שינה. במחקר זה ערכו סקירה שיטתית ומטא-אנליזה להערכת יעילותם של קנאבינואידים בטיפול בנדודי שינה.

במחקר זה, ערכו סקירה שיטתית של מאגרי PubMed, ספריית Cochrane, MEDLINE ו-CINAHLC, מאז הקמתם ועד ה-5 בדצמבר 2019, ושוב לפני הפקת הנתונים על מחקרים לגבי מוצרים מבוססי קנאביס לטיפול בנדודי שינה אצל מבוגרים. קריטריוני ההכללה היו (1) מחקרים קליניים, (2) משתתפים בגילאי 18 שנים, (3) נדודי שינה שאובחנו באופן רשמי על פי קריטריונים עכשוויים לאבחון או שכומתו על ידי מכשירים (4) השוואת מוצרים מבוססי קנאביס לאינבו או תרופת הרגעה. לא היו מגבלות שפה, לא נכללו מחקרים לא ראשוניים, מחקרים בבעלי חיים ומחקרים על נדודי שינה המושרה על ידי קנאביס. הסיכון להטיה הוערך באמצעות RoB 2 לניסויים מבוקרים אקראיים (RCTs) והסיכון להטיה בכלי מחקרים לא אקראיים - התערבויות (ROBINS-I) למחקרים שאינם אקראיים. ההטרוגניות הוערכה על פי I².

בסך הכל נכללו חמישה מחקרים (שני RCT ושלושה מחקרים לא אקראיים) עם 219 משתתפים, מתוכם שלושה עמדו בקריטריונים. שלושת המחקרים הלא אקראיים תרמו נתונים על ציון שאלון מדד איכות השינה של פיטסבורג, והראו השפעה חיובית של קנאבינואידים ב-4 שבועות הראשונים של המעקב (הבדל ממוצע 1.89- [רווח בר-סמך 95% ,2.68- עד 1.1-] ; מספר משתתפים - 176) ובמשך 8 שבועות של מעקב (הבדל ממוצע 2.41- [רווח בר-סמך 95% ,3.36- עד 1.46-] ; מספר משתתפים - 166). RCT מוצלב כפול-סמיות אחד עם 32 משתתפים, דיווח כי בהשוואה ל-amitriptyline, נבילון - אנלוג סינתטי לטטרהידרוקאנבינול (THC) ציוני מדד חומרת נדודי שינה לאחר שבועיים של טיפול היה טוב יותר (הבדל מותאם 3.25- [רווח בר-סמך 95% ,5.26- עד 1.24-]) והביא לשינה נינוחה יותר על פי מדד משנה לשאלון הערכת שינה של לידס (LSEQ) (הבדל 0.48; רווח בר-סמך 95%, 0.01-0.95) אך ללא כל השפעה על איכות השינה הכוללת כפי שנמדדה על ידי LSEQ.

ב-RCT שכלל שימוש במינון עולה עם 9 משתתפים, THC הפחית את חביון השינה בהשוואה לאינבו במינונים של 10 מ"ג, 20 מ"ג ו-30 מ"ג (הבדל ממוצע  43- דקות [רווח בר-סמך 95%, 3.24- עד 82.76-], הבדל ממוצע 62- דקות [רווח בר-סמך 95%, 20.4- עד 103.6-], הבדל ממוצע 54- דקות [רווח בר-סמך 95%, 4.07- עד 103.93.76-], בהתאמה). כל המחקרים שנכללו הוערכו כבעלי איכות ירודה, בעיקר בשל גודל מדגם קטן, תקופות טיפול קצרות, משמעות קלינית לא ודאית וסיכון גבוה להטייה.

מעט מחקרים בדקו את יעילותם של קנאבינואידים בטיפול בהפרעות נדודי שינה. למרות כמה סימנים אפשריים ליעילות, ההטרוגניות של המשתתפים, של ההתערבויות ושל תוצאי היעילות והסיכון הגבוה להטייה בכל הניסויים הכלולים, לא איפשרו הסקה אמינה של פרקטיקה. סקירה זו מדגישה חסרונות בספרות הקיימת, כולל חוסר בהירות אבחנתית, קבוצות משתתפים שהוגדרו בצורה לא טובה, התערבויות לא סטנדרטיות ומחקרים עם תכנון, משך ועוצמה לאיתור תוצאות בעלות משמעות קלינית לא טובים. יש צורך במחקרים איכותיים לפני שניתן יהיה להעריך מסקנות כלשהן לגבי יעילות הקנאבינואידים בטיפול בהפרעת נדודי שינה.

מקור:

Bhagavan C. Et al. (2020) CNS Drugs: published online

נושאים קשורים:  נדודי שינה,  THC,  קנאבינואידים,  מחקרים
תגובות