• יו"ר: ד"ר ריבה טאומן
  • וועד: ד"ר אולג שומייקו, ד"ר אייל רוזנצווייג, ד"ר אריה אוקסנברג
  • מנכ"ל: פרופ' אשר טל
  • מרכז וועד: ד"ר משה לאודון
מחקרים

האם עישון פאסיבי משפיע על איכות השינה של ילדים בגיל בית הספר?

עישון פאסיבי יד שניה ושלישית נמצא קשור לפגיעה באיכות השינה של ילדים בגיל בית הספר

11.10.2021, 15:52
ילדים שישנים יותר מצליחים יותר (אילוסטרציה)
ילדים שישנים יותר מצליחים יותר (אילוסטרציה)

שינה בלתי מספקת וחשיפה לעשן טבק (Tobacco Smoke Exposure-  TSE) נקשרו כל אחת בנפרד להשלכות בריאות שליליות בילדים. מטרת המחקר הייתה לבחון את הקשר בין מצב TSE ביתי לבין שינה בלתי מספקת בילדים בגיל בית הספר.

החוקרים ניתחו מידע ממאגר לאומי של בריאות ילדים (National Survey of Children’s Health) מהשנים 2018-2019, ובו נכללו 17,851 תיקים רפואיים של ילדים בגילאי 6-11 שנים. הילדים חולקו לשלוש קבוצות על פי רמת החשיפה לעישון, על בסיס דיווח של ההורים; (1) לא מתגוררים בבית עם אדם מעשן (ללא TSE ביתי), (2) מתגוררים עם אדם מעשן אשר לא מעשן בתוך הבית (חשיפה יד שלישית לעשן בלבד [Third Hand Smoke - THS]), (3) מתגורר עם אדם מעשן אשר מעשן בבית (חשיפה יד שניה [Second Hand Smoke - SHS] ושלישית לעשן). דיווח הורי של שינה בלתי מספקת ברוב ימות השבוע נקבע כמשך של 9 שעות ומטה, בהתאם להמלצות הלאומיות לפי גיל. החוקרים תקננו ושקללו מודל לוגיסטי רב-משתני על מנת לבחון את הקשר בין קבוצת TSE לבין שינה בלתי מספקת עם תקנון עבור משתנים; סוציודמוגרפיים, סטטוס עודף משקל, מצב בריאותי, פעילות גופנית וזמן מסך.

תוצאות המחקר הדגימו כי 13% מהילדים בגיל בית הספר נחשפו לעישון יד שלישית בבית ו-1% נחשפו לעישון יד שניה ושלישית בבית, ול-36% מהילדים סבלו משינה בלתי מספקת. ילדים שנחשפו ל-THS בלבד התייצגו עם שיעורים גבוהים של שינה בלתי מספקת (יחס סיכויים מתוקנן של 1.44, רווח בר-סמך של 95%, 1.2-1.73) וילדים שנחשפו לעישון יד שניה ושלישית בבית התייצגו עם שיעורים גבוהים של שינה בלתי מספקת (יחס סיכויים מתוקנן של 1.83, רווח בר-סמך של 95%, 1.2-2.78) ביחס לילדים ללא TSE.

מסקנת החוקרים הייתה כי TSE נמצא קשור לשינה בלתי מספקת בילדים בגיל בית הספר, גם כאשר החשיפה היא בלתי ישירה. משום כך, יש לעודד הורים להפסיק לעשן על מנת להגן על הילדים מפני סיכונים נלווים.

מקור: 

Ashley L. Merianos, et al. (2021) “Tobacco smoke exposure and inadequate sleep among U.S. school-aged children”. Sleep Medicine, October 2021. Vol. 86, Issue 1, p. 99-105. doi.org/10.1016/j.sleep.2021.08.012

נושאים קשורים:  מחקרים,  שינה,  חסך שינה,  עישון פסיבי,  בריאות הילד
תגובות