• יו"ר: ד"ר יואל רייטר
  • גזבר: פרופ' ריבי טאומן
  • מזכיר: פרופ' אביב גולדברט
  • מנכ"ל: פרופ' אורנה ציסינסקי
  • מרכז ועד: פרופ' יצחק ברוורמן
  • ועדה מדעית: מר אורי מנדלקורן, פרופ' איריס חיימוב, ד"ר אלכס גיללס-הלל
  • ועדת ביקורת: פרופ' אשר טל, ד"ר לילך קמר, ד"ר שמואל גולדברג
מחקרים

התנהגויות שינה לפני מגיפת הקורונה ומתח בקרב בני נוער במהלכה

בני נוער מדווחים על הרגלי שינה שונים במהלך מגפת הקורונה המביאים לתחושת מתח

חסך שינה בבני נוער. אילוסטרציה

מחקר זה תיעד באופן פרוספקטיבי את השינויים שחלו בשינה בקרב בני נוער בין התקופה שלפני פרוץ מגפת הקורונה ובמהלך המגפה עצמה. כמו כן, בחן המחקר את השפעת השינויים הללו על תחושת המתח בקרב אותם בני נוער.

במסגרת המחקר נכללו 62 נערים קנדיים שהתפתחו באופן סטנדרטי ונבדקו בשתי תקופות. הראשונה, לפני פרוץ המגפה, הייתה בין ה-15 בינואר ועד ה-30 במרץ 2020, ואילו השנייה – במהלך המגפה – בין ה-14 במאי וה-30 ביוני 2020. במהלך התקופה הראשונה העריכו החוקרים את דפוסי השינה של כל המשתתפים בסביבה ביתית באמצעות אקטיגרפיה (actigraphy) ו-sleep log במשך שבעה לילות רצופים. לאחר מכן עברו בני הנוער סדרה של שאלונים בהם דיווחו על לוח השינה שלהם, משך השינה ואיכותה. בנוסף, תיארו משתתפי המחקר את פעילותם בזמן השינה, את הישנוניות שלהם במהלך היום וההתנהגות הרגשית או החברתית שלהם. את המידע הדמוגרפי אספו החוקרים דרך הורי המשתתפים. לאחר מכן, בתקופה השנייה, כל משתתף עבר בדיקת sleep log, את אותה סדרת שאלוני שינה ו-Perceived Sleep Scale.

תוצאות המחקר הדגימו כי בני נוער דיווחו על שינה ממושכת יותר ולוח שינה מאוחר יותר במהלך תקופת הקורונה בהשוואה לתקופה שלפני. כמו כן, דיווחו בני נוער רבים על כך שהגיעו למכסת השינה המומלצת או חרגו ממנה במהלך המגפה בהשוואה לתקופה שלפניה. עוד נמצא כי "יעפת חברתית" נעלמה במהלך המגפה. בניתוח השפעת השינה על תחושת המתח נמצא קשר ישיר בין משך שינה קצר יותר ורמת ערנות מוגברת בזמן השינה בתקופה הראשונה, לתחושת מתח במהלך מגיפת הקורונה. ממצאים נוספים הדגימו כי רמת ערנות מוגברת בזמן השינה ואיכות שינה ירודה שהתקבלו בדיווח בתקופה השנייה נמצאו קשורות לתחושת מתח בקרב בני נוער, גם לאחר תקנון לרמות בעיות ההתנהגות והרגישות שלפני המגפה, משך השינה או איכות השינה.

מחקר זה מדגים כי משך השינה או ערנות קוגניטיבית-רגשית, המוגדרים שניהם כגורמי סיכון הפיכים, נמצא קשורים לתחושת מתח בקרב בני נוער במהלך מגפת הקורונה. התנהגויות אלה יכולות לשמש מטרה להתערבות מונעת המכוונת להורדת מתח באוכלוסייה זו בעיתות מלחיצות כמו מגיפת קורונה.

מקור: 

Gruber R. et al. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (2021). https://doi.org/10.1186/s13034-021-00399-x

נושאים קשורים:  מחקרים,  מגיפת הקורונה,  מתח,  שינה,  בני נוער
תגובות