• יו"ר: ד"ר יואל רייטר
  • גזבר: פרופ' ריבי טאומן
  • מזכיר: פרופ' אביב גולדברט
  • מנכ"ל: פרופ' אורנה ציסינסקי
  • מרכז ועד: פרופ' יצחק ברוורמן
  • ועדה מדעית: מר אורי מנדלקורן, פרופ' איריס חיימוב, ד"ר אלכס גיללס-הלל
  • ועדת ביקורת: פרופ' אשר טל, ד"ר לילך קמר, ד"ר שמואל גולדברג
מחקרים

מה ההשפעות של הפרעות שינה שונות על התפתחות פרפור עליות?

נמצא כי נדודי שינה היא הפרעת השינה עם ההשפעה המשמעותית ביותר על הסיכון להתפתחות פרפור עליות

03.07.2022, 16:16

הפרעות בשינה (Sleep Disorder - SD), ובייחוד הפסקות נשימה בשינה, וההשפעה שלהם על פרפור עליות (Atrial Fibrillation - AF) הינו נושא בוער. עם זאת, הפרעות שינה שונות עלולות לשחק תפקיד חשוב בהתפתחות AF. מטרת המחקר הייתה לבחון את ההשפעות של SD אחרות על הסיכון להתפתחות AF.

מחקר זה בחן את הסיכון להתפתחות AF במטופלים שאובחנו עם SD, בהשוואה למטופלים ללא SD מותאמים לפי גיל ומין. בוצע מחקר עוקבה אורכי, לאומי ומבוסס אוכלוסין בו השתמשו במידע ממאגר המחקרי של ביטוח הבריאות הלאומי של טאיוואן (Taiwan National Health Insurance Research Database - NHIRD) על אודות מטופלים שאובחנו עם SD בין התאריכים 1 לינואר 2001 ועד 31 לדצמבר 2012.

אוכלוסיית המחקר כללה 193,288 נבדקים עם SD, אשר כללה 4,406 נבדקים עם הפסקות נשימה בשינה, 73,704 עם נדודי שינה, 107,395 עם קשיי שינה, 7,783 נבדקים עם הפרעת שינה אחרת ו-193,288 נבדקים בריאים - עבור קבוצת מקרי הביקורת. החוקרים השתמשו ברגרסייה על שם COX על מנת לחשב את הסיכון להתפתחות AF במטופלים עם SD ותתי הסוגים השונים של SD, בהשוואה למטופלים ללא SD. מסקנת החוקרים הייתה כי שיעורי ההיארעות של AF היו גבוהים פי 1.21 (רווח בר-סמך של 95%, 1.15-1.27) בעוקבה של נבדקים עם SD, פי 1.19 בנבדקים עם הפסקות נשימה בשינה (רווח בר-סמך של 95%, 0.91-1.56), פי 1.26 בנבדקים עם נדודי שינה (רווח בר-סמך של 95%, 1.19-1.34), פי 1.15 בנבדקים עם הפרעות שינה (רווח בר-סמך של 95%, 1.08-1.22) ופי 1.3 (רווח בר-סמך של 95%, 1.11-1.53) בנבדקים עם SD שונים, בהשוואה לקבוצת מקרי הביקורת, לאחר תקנון עבור גיל, מין ותחלואה נלווית.

מסקנת החוקרים הייתה כי ישנו קשר חזק בין SD והיארעות AF, כאשר נדודי שינה השפיעו במידה הרבה ביותר על הסיכון להתפתחות AF, לעומת SD אחרים.

מקור:

Chun-Chao Chen, et al. (2022) “Association between sleep disorder and atrial fibrillation: A nationwide population-based cohort study.” Sleep Medicine, August 2022. Vol. 96, p. 50-56. doi.org/10.1016/j.sleep.2022.05.002

נושאים קשורים:  מחקרים,  פרפור עליות,  נדודי שינה,  הפרעות שינה,  הפסקות נשימה בשינה
תגובות