• יו"ר: ד"ר יואל רייטר
  • גזבר: פרופ' ריבי טאומן
  • מזכיר: פרופ' אביב גולדברט
  • מנכ"ל: פרופ' אורנה ציסינסקי
  • מרכז ועד: פרופ' יצחק ברוורמן
  • ועדה מדעית: מר אורי מנדלקורן, פרופ' איריס חיימוב, ד"ר אלכס גיללס-הלל
  • ועדת ביקורת: פרופ' אשר טל, ד"ר לילך קמר, ד"ר שמואל גולדברג
מחקרים

תזונה לא בריאה והשפעתה על מבנה השינה

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי תזונה מרובת שומנים/ סוכרים (לא בריאה), קשורה לשינויים בגלי השינה ומשפיעה על האופי המשקם של השינה

05.09.2023, 13:05

על אף שצריכת מאקרו-נוטריינטים ספציפיים נקשרה לפרמטרים של שינה, ראיות התערבותיות בנושא, הינן חסרות. במסגרת מחקר מוצלב אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Obesity, ביקשו החוקרים לבחון כיצד תזונה לא בריאה ועתירת שומן/ סוכרים (high-fat/high-sugar – HFHS) משפיעה על השינה.

במחקר זה נכללו 15 צעירים בריאים, אשר צרכו שתי דיאטות איזוקלוריות בסדר אקראי במשך שבוע: דיאטת HFHS ודיאטה דלת שומן/דלת סוכר. לאחר כל דיאטה, בוצעה הערכת שינה אשר כללה בדיקת פוליסומנוגרפיה במהלך ליל שינה מלא ובמהלך שנת התאוששות לאחר ערות ממושכת. משך השינה, ומבנה המאקרו והמיקרו של השינה (דפוס תנודה וגלים איטיים) הוערכו באמצעות אלגוריתמים מבוססי למידת מכונה.

תוצאות המחקר הדגימו כי בהתבסס על אקטיגרפיה ופוליסומנוגרפיה מעבדתית, לא נמצא הבדל במשך השינה בין הדיאטות. לאחר שבוע של דיאטה, המאקרו-מבנה של השינה היה דומה בין הקבוצות. בהשוואה לדיאטה דלת שומן/ דלת סוכר, צריכה של דיאטת HFHS, הביאה להפחתת בגלי דלתא, ביחס דלתא/ בטא ובמשרעת הגלים האיטיים, אך הביאה להגברת גלי אלפא ותטא במהלך שינה עמוקה. במהלך שנת התאוששות, נצפו שינויים דומים בתנודות שינה.

מתוצאות מחקר זה עולה כי צריכה לטווח קצר של תזונה לא בריאה, משנה את תכונות תנודות השינה (האחראיות על האופי המשקם של שינה). החוקרים קוראים לביצוע מחקרי המשך, אשר יבחנו האם שינויים אלה קשורים לתוצאי בריאות שליליים המשויכים לצריכה של תזונה לא בריאה.

מקור:

Brandão, LEM, Popa, A, Cedernaes, E, Cedernaes, C, Lampola, L, Cedernaes, J. Exposure to a more unhealthy diet impacts sleep microstructure during normal sleep and recovery sleep: A randomized trial. Obesity (Silver Spring). 2023; 31(7): 1755-1766. doi:10.1002/oby.23787

נושאים קשורים:  מחקרים,  שינה,  תזונה,  סוכרים,  דיאטה,  דיאטה עתירת שומן
תגובות