• יו"ר: ד"ר יואל רייטר
  • גזבר: פרופ' ריבי טאומן
  • מזכיר: פרופ' אביב גולדברט
  • מנכ"ל: פרופ' אורנה ציסינסקי
  • מרכז ועד: פרופ' יצחק ברוורמן
  • ועדה מדעית: מר אורי מנדלקורן, פרופ' איריס חיימוב, ד"ר אלכס גיללס-הלל
  • ועדת ביקורת: פרופ' אשר טל, ד"ר לילך קמר, ד"ר שמואל גולדברג
מחקרים

השפעת דום נשימה חסימתי בשינה על תוצאות הפריה חוץ-גופית

נמצא כי דום נשימה חסימתי בשינה (OSA) משפיע באופן מובהק על מדדי ותוצאי המחזור הראשון של הפריה חוץ גופית (IVF) במטופלות עם תסמונת השחלות הפוליציסטיות (PCOS)

הפריה חוץ גופית. אילוסטרציה

במחקר שממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Journal of Clinical Sleep Medicine, החוקרים שאפו לבדוק את ההשפעה של דום נשימה חסימתי על יעילות מחזור ההפריה החוץ גופית הראשון במטופלות שאובחנו עם תסמונת השחלות הפוליציסטיות, תוך התמקדות בפרמטרים קליניים ומחזורי הפריה שונים.

המחקר בוצע במתכונת עוקבה פרוספקטיבית במרכז שלישוני יחיד בין ה-1 באוקטובר 2021 ל-30 בספטמבר 2022. החוקרים איתרו 156 מטופלות עם תסמונת שחלות פוליציסטיות שעברו את מחזור ההפריה החוץ גופית הראשון שלהן ונבדקו לאיתור דום נשימה חסימתי לפני ההפריה החוץ גופית. המטופלות סווגו לקבוצות על סמך נוכחות או היעדר דום נשימה חסימתי. נתונים קליניים ומדדי מחזור ההפריה החוץ גופית הראשון הושוו בין שתי הקבוצות.

מתוצאות המחקר עולה כי 37.2% מהמטופלות עם תסמונת שחלות פוליציסטיות סבלו מדום נשימה חסימתי. למטופלות אלו היה משך זמן ארוך יותר של אי פוריות (4.3±2.5 לעומת 3.4±2 שנים), רמות נמוכות יותר של הורמון anti-Müllerian (6.44±2.96 לעומת 8.68±4.03 מיקרוגרם/ליטר) והורמון luteinizing (6.3±5.02 לעומת 8.46±6.09 יחידות/ליטר), פחות זקיקים אנטרליים (28.9 ± 12.4 לעומת 33.2 ± 12.9), הן נזקקו למינונים גבוהים יותר של גונדוטרופין במהלך גירוי שחלתי (2080.8 ± 1008.7 לעומת 1682.8 ± 619.9 יחידות), והיו להן רמות שיא נמוכות יותר של אסטרדיול (4473.5 ± 2693.0 לעומת 5455.7 ± 2955.1פיקומול/ליטר). בנוסף, הן ייצרו פחות ביציות שהופקו בתהליך לקראת ההפריה החוץ גופית (17.8 ± 7.2 לעומת 21.9 ± 10.5), פחות עוברים באיכות גבוהה (4.5 ± 4.4 לעומת 6.2 ± 4.6) ופחות עוברים זמינים להעברה (5.2 ± 4.3 לעומת 7.4 ± 5.0). שיעורי ההריון הביוכימיים והקליניים היו נמוכים משמעותית במטופלות עם דום נשימה חסימתי בהשוואה לאלו ללא דום נשימה חסימתי (51.9% לעומת 66.7% ו-42.3% לעומת 60.2%, בהתאמה). 11 מטופלות לא נכללו בניתוח בשל העדר עוברים או העברה. לכן, החוקרים כללו את התוצאה של העברת העובר הראשון ב-145 מטופלות בלבד.

החוקרים סיכמו כי דום נשימה חסימתי משפיע לרעה על מאפייני גירוי מחזור הפריה חוץ גופית ועל התוצאים הקליניים במטופלות עם תסמונת השחלות הפוליציסטיות. החוקרים גם הדגישו את הצורך בהתערבויות ממוקדות לשיפור תוצאי הפוריות באוכלוסייה זו. דום נשימה חסימתי היה קשור באופן עצמאי לשיעור הריון קליני מופחת (P value = 0.043), מה שמדגיש את השפעתו המשמעותית על פוריות האישה בקרב מטופלות עם תסמונות שחלות פוליציסטיות.

מקור:

Zhang Q, Wang Z, Ding J, Yan S, Hao Y, Chen H, Yang J, Hu K. Effect of obstructive sleep apnea on in vitro fertilization outcomes in women with polycystic ovary syndrome. J Clin Sleep Med. 2024 Jan 1;20(1):31-38. doi: 10.5664/jcsm.10780. PMID: 37593900; PMCID: PMC10758552.

נושאים קשורים:  מחקרים,  דום נשימה חסימתי בשינה,  תסמונת השחלה הפוליציסטית,  הפריה חוץ גופית
תגובות