• יו"ר: ד"ר יואל רייטר
  • גזבר: פרופ' ריבי טאומן
  • מזכיר: פרופ' אביב גולדברט
  • מנכ"ל: פרופ' אורנה ציסינסקי
  • מרכז ועד: פרופ' יצחק ברוורמן
  • ועדה מדעית: מר אורי מנדלקורן, פרופ' איריס חיימוב, ד"ר אלכס גיללס-הלל
  • ועדת ביקורת: פרופ' אשר טל, ד"ר לילך קמר, ד"ר שמואל גולדברג
מחקרים

האם שינה בשעות היום תומכת בוויסות השעון הצירקדי ובהזדקנות בריאה?

במחקר נמצא כי שינה בשעות היום בקרב אנשים מבוגרים קשורה לשיבוש בוויסות הצירקדי של השינה, מה שעשוי לתרום למחזורי שינה-ערות מקוטעים ולשינוי בערנות בשעות היום

20.05.2024, 12:01

נמנום בשעות היום נצפה לעיתים קרובות בקרב האוכלוסייה המבוגרת, ומשך תשומת לב גוברת בשל הקשר שלו למצבים בריאותיים מרובים. במחקר שממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Sleep, ביקשו חוקרים לבחון האם נמנום בשעות היום ושנת צהרים בגיל המבוגר קשורים לשינוי בבקרה של השעון הצירקדי, שינה, ישנוניות וביצועים בערנות.

המחקר כלל 60 אנשים מבוגרים בריאים (גיל ממוצע: 69 שנים, 39 נשים), שגויסו בהתאם להרגלי שנת היום שלהם (30 ישנים בשעות היום, 30 אינם ישנים בשעות היום). כלל המשתתפים עברו פרוטוקול במעבדת שינה שכלל תנומות מרובות של 40 שעות (10 מחזורים של 80 דקות של הזדמנות לשינה לסירוגין עם 160 דקות של ערות), כאשר לפניו ואחריו היו תקופת שינה בסיסית והתאוששות. דגימות רוק להערכת מלטונין, ישנוניות וביצועים בערנות נאספו במהלך הערות, ונתונים אלקטרו-פיזיולוגיים נרשמו על מנת לבחון פרמטרים של שינה במהלך הזדמנויות השינה המתוכננות.

תוצאות המחקר הדגימו כי אנשים עם נטייה לשינה בשעות היום הראו ירידה במשרעת הצירקדית של הפרשת המלטונין, בהשוואה לאלו שאינם נוהגים לישון ביום. כמו כן, אנשים אלו הפגינו יעילות שינה גבוהה יותר ושיעור גדול יותר של שנת REMי(Rapid eye movement) במהלך תנומות היום בהשוואה לתנומות לילה. קבוצת האנשים שנוטים לישון ביום הדגימה גם תנודות משתנות בביצועי ישנוניות וערנות בשלבים צירקדיים ספציפיים.

החוקרים מסכמים כי שינה בשעות היום קשורה לשיבוש של המקצב הצירקדי של שינה וערות. נתונים אלו תורמים להבנת הגורמים הביולוגיים הקשורים לנמנום בשעות היום ו/או לפיצול של מחזור השינה והערות בהקשר של הזדקנות בריאה. שינויים בשעון הצירקדי עלולים להוביל לדפוסי שינה פחות ברורים במהלך הלילה ו/או לערנות מופחתת במהלך היום, ובכך עשויים לעורר את הצורך לישון בשלבים צירקדיים לא נוחים.

מקור:

נושאים קשורים:  מחקרים,  שנת צהריים,  הזדקנות,  שעונים צירקדיים,  שנת REM
תגובות