• יו"ר: ד"ר יואל רייטר
  • גזבר: פרופ' ריבי טאומן
  • מזכיר: פרופ' אביב גולדברט
  • מנכ"ל: פרופ' אורנה ציסינסקי
  • מרכז ועד: פרופ' יצחק ברוורמן
  • ועדה מדעית: מר אורי מנדלקורן, פרופ' איריס חיימוב, ד"ר אלכס גיללס-הלל
  • ועדת ביקורת: פרופ' אשר טל, ד"ר לילך קמר, ד"ר שמואל גולדברג
אודות החברה הישראלית לחקר השינה

החברה הישראלית לחקר השינה הוקמה בשנת 1997 בהמשך למפגש פורה בין חוקרי שינה באקדמיה לבין רופאים שעסקו בענף החדש והמתפתח של רפואת השינה.

החברה מעניקה מסגרת ארגונית ומקצועית לעוסקים בחקר השינה וברפואת שינה בישראל. היא פועלת לעידוד וקידום מחקר השינה והפרעותיה בישראל, בתחומי המחקר הבסיסי והקליני ובכלל זה ריכוז כנסים מדעיים.

החברה מעניקה את המסגרת הקלינית המקצועית של רפואת השינה ופועלת לקידום רפואת השינה בישראל ע"י קביעת אמות מידה מקצועיות, פרסום הנחיות קליניות וריכוז השתלמויות מקצועיות, בשיתוף ובתאום עם האגף למדיניות רפואית בהר"י. היא מייצגת את תחום רפואת השינה מול גופים סטטוטוריים, רגולטוריים ומבטחי בריאות, בתאום עם הר"י.

כחברים מן המניין יכולים להתקבל רופאים, רופאי שניים, פסיכולוגים, חוקרים וסטודנטים ממדעי החברה, ההתנהגות, החיים והרפואה העוסקים בחקר השינה, עובדי מו"פ בחברות טכנולוגיות וחברות התרופות וטכנאים ראשיים של מעבדות השינה, העומדים בקריטריונים שמוגדרים בתקנון החברה.