• יו"ר: ד"ר ריבה טאומן
  • וועד: ד"ר אולג שומייקו, ד"ר אייל רוזנצווייג, ד"ר אריה אוקסנברג
  • מנכ"ל: פרופ' אשר טל
  • מרכז וועד: ד"ר משה לאודון
אודות החברה הישראלית לחקר השינה

החברה הישראלית לחקר השינה הוקמה בשנת 1997 בהמשך למפגש פורה בין חוקרי שינה באקדמיה לבין רופאים שעסקו בענף החדש והמתפתח של רפואת השינה.

החברה מעניקה מסגרת ארגונית ומקצועית לעוסקים בחקר השינה וברפואת שינה בישראל. היא פועלת לעידוד וקידום מחקר השינה והפרעותיה בישראל, בתחומי המחקר הבסיסי והקליני ובכלל זה ריכוז כנסים מדעיים.

החברה מעניקה את המסגרת הקלינית המקצועית של רפואת השינה ופועלת לקידום רפואת השינה בישראל ע"י קביעת אמות מידה מקצועיות, פרסום הנחיות קליניות וריכוז השתלמויות מקצועיות, בשיתוף ובתאום עם האגף למדיניות רפואית בהר"י. היא מייצגת את תחום רפואת השינה מול גופים סטטוטוריים, רגולטוריים ומבטחי בריאות, בתאום עם הר"י.

כחברים מן המניין יכולים להתקבל רופאים, רופאי שניים, פסיכולוגים, חוקרים וסטודנטים ממדעי החברה, ההתנהגות ,החיים והרפואה העוסקים בחקר השינה, עובדי מו"פ בחברות טכנולוגיות וחברות התרופות וטכנאים ראשיים של מעבדות השינה, העומדים בקריטריונים שמוגדרים בתקנון החברה.