• יו"ר: ד"ר יואל רייטר
  • גזבר: פרופ' ריבי טאומן
  • מזכיר: פרופ' אביב גולדברט
  • מנכ"ל: פרופ' אורנה ציסינסקי
  • מרכז ועד: פרופ' יצחק ברוורמן
  • ועדה מדעית: מר אורי מנדלקורן, פרופ' איריס חיימוב, ד"ר אלכס גיללס-הלל
  • ועדת ביקורת: פרופ' אשר טל, ד"ר לילך קמר, ד"ר שמואל גולדברג
חברי הוועד של החברה הישראלית לחקר השינה

יואל רייטר - יו"ר

ריבי טאומן - גזבר
אביב גולדברט - מזכיר
אורנה ציסינסקי - מנכ"ל
יצחק ברוורמן - מרכז

ועדה מדעית:
1. מר אורי מנדלקורן
2. פרופ' איריס חיימוב
3. ד"ר אלכס גיללס-הלל

ועדת ביקורת:
1. פרופ' אשר טל
2. ד"ר לילך קמר
3. ד"ר שמואל גולדברג