• יו"ר: ד"ר ריבה טאומן
  • וועד: ד"ר אולג שומייקו, ד"ר אייל רוזנצווייג, ד"ר אריה אוקסנברג
  • מנכ"ל: פרופ' אשר טל
  • מרכז וועד: ד"ר משה לאודון
שעות שינה

השלמת שעות שינה בסוף השבוע יכולה להועיל בהפחתת דלקת סיסטמית

הקורלציה בין השלמת שעות שינה בסוף השבוע לבית רמות חלבון ראקטיבי C בעל רגישות גבוהה במבוגרים: מחקר עוקבה מבוסס קהילה

22.09.2020, 14:08

מטרת המחקר הייתה לבדוק את הקורלציה בין השלמת שעות שינה בסוף השבוע (WCS) לבין רמות חלבון ריאקטיבי C בעל רגישות גבוהה (hsCRP) – מרקר דלקת בסרום – במבוגרים.

במחקר זה נאסף מידע על 5,506 מבוגרים בגילאים 19 ומעלה מסקרי בריאות ותזונה רוחביים לאומיים בקוריאה אשר נערכו בשנת 2016. במחקר הוערכו רמות hsCRP בסרום, משך השינה במהלך השבוע, משך השינה בסוף השבוע, נתונים סוציודמוגרפיים ומאפיינים המיוחסים לבריאות. בקבוצת ה-WCS נכללו משתתפים אשר משך שינת סוף השבוע שלהם הייתה ארוכה יותר בשעה מאשר השינה שלהם באמצע השבוע. רמות hsCRP חולקו לקטגוריות הבאות: הגבוהה ביותר, בינונית-גבוהה, בינונית-נמוכה, הנמוכה ביותר. השמנה הוגדרה כאינדקס מסת גוף מעל 25 קילוגרמים למטר רבוע.

קבוצת ה-WCS כללה 1,901 משתתפים (34.5%). בניתוח הרגרסיה הלוגיסטי עבור כל המשתנים, מבוגרים בקבוצת ה-WCS היו בעלי סבירות נמוכה יותר משמעותית להראות את רמות hsCRP הגבוהות ביותר(לעומת הרמה הנמוכה ביותר) בהשוואה לאלו ללא WCS בדגימה המלאה (יחס סיכויים מותאם = 0.795, 95% רווח בר סמך, 0.662-0.955). בניתוח תת הקבוצה, הקורלציה הזו הייתה משמעותית רק עבור אלו שמשך השינה שלהם באמצע השבוע היה 6 שעות או פחות. WCS ארוך יותר (מעל או שווה ל-3 שעות) לא נמצא בקורלציה עם רמות hsCRP. אנשים שלא סובלים מהשמנת יתר עם WCS, הדגימו סיכון נמוך יותר לרמות hsCRP גבוהות ואילו באנשים הסובלים מהשמנת יתר לא נמצא הבדל משמעותי.

לסיכום, הממצאים במחקר זה מצביעים על כך ש-WCS יכולה להיות בעלת תועלת במצבים של דלקות סיסטמיות ברמה נמוכה במבוגרים, בפרט במבוגרים בעלי משך שינה קצר יותר באמצע השבוע.

מקור:

Kyu-Man Han et al. (2020). Sleep journal. doi: 10.1093/sleep/zsaa010 .

נושאים קשורים:  שעות שינה,  ביטוי חלבונים,  דלקות,  השמנה,  מחקרים
תגובות